صادرات و تعامل بین‌المللی یکی از الزامات نظام اقتصادی است که به کشورها فرصت می‌دهد سیستم اقتصادی خود را در برابر ناملایمات واکسینه کنند. هرچه تراز تجاری یک کشور (بدون احتساب صادرات نفت) مثبت‌تر باشد، سیستم اقتصادی کشور نیز قوی‌تر است. این مهم به‌نوبه خود ‌زمینه‌ساز تقویت تولید، رشد اقتصادی و درنهایت افزایش بیشتر صادرات است؛ بنابراین توجه به این چرخه بسیار به جد باید موردتوجه قرار گیرد. متاسفانه حوزه صادرات در ایران به دلیل مشکلاتی سیاسی-اقتصادی مختلف نظیر تحریم‌ها و مدیریت ناکارآمد در بسیاری از موارد، طی سال‌های اخیرتضعیف شده اما تغییر برخی متغیرها و فعالیت قوی‌تر بخش خصوصی چراغی در تاریکخانه اقتصادی کشور روشن کرده است. توجه به گسترش فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و استارتاپ‌های که از ابتدا با هدف صادرات، محصول و خدمات عرضه می‌کنند، این هاب به صورت تخصصی در حوزه صادرات، خدمات شتابدهی ارائه می‌کند.

تحول در صادرات با فنّاوری‌های پیشرفته؛ متاورس، AR و VR

خدمات باشگاه

شتابدهی صادرات

برگزاری رویدادهای صاردات محور


توسعه زیرساخت‌های صادراتی